שאלות נפוצות - תוכנה

שאלות בנושאי תוכנות מחשב המותקנות בכיתות ו/או בשרתי המחלקה. אופן השימוש בהן וכדו'