העתקת קובץ

 

העתקת קבצים   (copy) cp

<שם­ קובץ ­מטרה>    <שם­ קובץ ­מקור>  <אופציות>  cp

או

<שם­ מדריך ­מטרה>   <שמות ­קובץ ­מקור>  <אופציות>  cp

(מדריך = ספריה = folder)

הפקודה   cp מאפשרת:

1. העתקת קובץ מקור לקובץ מטרה.

    אם קובץ המטרה לא קיים - הוא יווצר אם הוא קיים - תוכנו הישן יימחק !    דוגמא:     

cp f1 f2

העתקת קובץ f1 ל­f2 במדריך הנוכחי.

 

2.  העתקת קובץ למדריך.

     הקובץ יועתק בשמו המקורי.  אם קיים במדריך קובץ בעל אותו שם - תוכנו הישן יימחק !    דוגמא:

 ~/. cp  /file/temp 

העתקת קובץ file/temp/ למדריך הראשי של המשתמש.

 

3. העתקת מדריך למדריך:

    א. העתקת כל הקבצים ממדריך אחד למדריך שני, תתי מדריכים של המדריך הראשון לא יועתקו.

        דוגמא:   sam יכול להעתיק למדריך הנוכחי שלו את כל הקבצים במדריך tmp//sam

/ . cp -x /sam/tmp

    ב. אם מציינים את האופציה  r-  מועתק המדריך הראשון וכל תתי המדריכים שלו

למדריך השני. דוגמא:

 .  cp -r  /sam 

המדריך sam וכל הנמצא בו מועתקים למדריך הנוכחי.

 

האופציה i­ מבקשת אישור מהמשתמש לפני מחיקת קובץ קיים כתוצאה מפעולת ההעתקה.  דוגמא:

cp –i  f1  f2