הצגת תוכן הקובץ

 

הפקודה  cat

<שם-קובץ>   <אופציות>   cat

מדפיסה תוכן קובץ על הפלט הסטנדרטי (בד"כ הכוונה למסך) אך אינה מאפשרת דפדוף.  

הפקודה יעילה לקבצים קצרים שכל תוכנם יכול להיות מוצג על מסך אחד.

 

הפקודה more

<שם-קובץ>   <אופציות>   more

מדפיסה תוכן קובץ על המסך ומאפשרת דפדוף.   בתחתית המסך מודפס אחוז התוים שכבר הוצגו.        

דפדוף בקובץ:

 • רווח  (space bar)      דפדוף למסך הבא
 • b                            דפדוף מסך אחורה
 • Enter/Return            דפדוף שורה שורה
 • pattern/                    חפש את המחרוזת pattern.
 • n                             מצא את המופע הבא של הביטוי (next).
 • h                             הדפסת מסך עזרה 
 • q                             סיום עיון בקובץ 

 

הפקודה Less

<שם-קובץ>   <אופציות>   less

less היא תוכנית חדישה יותר.  less יעצור לאחר הצגת חלון אחד ויופיע נקודתיים : בתחתית המסך.

אוסף הפקודות העיקריות דומה לזה של more  להלן אוסף פקודות 'טיולים' המיוחדים ל­less:

 • חיצים             גלול קדימה אחורה במסמך באמצעות החיצים.
 • d                  טיול קדימה.  ברירת מחדל  10 שורות ,down חצי מסך.
 • u                  כמו d אך לאחור ,up חצי מסך.
 • k,y               לך שורה אחת אחורה.

לסיכום:  less is more then more