חיפוש קובץ

 

חיפוש קבצים  find

הפקודה find מאפשרת למצוא את מיקומם של קבצים במערכת הקבצים. לפקודה זו אופציות רבות , פירוט ניתן לקבל ע"י הקשתman find  צורתה השמושית :

find <מסלול-חיפוש> <–name> <שם-קובץ> <-print>

המערכת מחפשת את הקובץ החל ממסלול החיפוש ועם מציאתו מדפיסה את המסלול (path) שלו , ז"א את מיקומו בעץ.  האופציה  print­  נדרשת על מנת להציג את תוצאות החיפוש. דוגמא:    

find  . -name  a.out -print

המערכת מחפשת את הקובץ a.out החל מהמדריך הנוכחי "." - ולאחר שמצאה אותו - מדפיסה על המסך את המסלול המלא שלו.