יציאה

יציאה מהמערכת  logout /  kill

בכדי לסיים את העבודה במערכת מומלץ להקיש :                                                          1- 1- kill

שימו לב: פקודה זו מסיימת כל תהליך אשר אתם מריצים על המערכת. כגון חישובים ארוכים או תהליכים שבאחריותכם (לדוגמא עבור מנהלי המערכת (root) תור ההדפסות).

כדי לצאת מבלי לסיים את כלל התהליכים יש  להקיש                                           logout או  exit

וללחוץ על מקש ה­  Enter/Return.

הערה:  מעתה ואילך לא נציין את הצורך ללחוץ על מקש ה­  Enter/Return לאחר הקשת פקודה, מתוך הנחה שדבר זה ברור מאליו.