כיצד ניתן להתחבר מהבית לשרתי המחלקה?

התמונה של meklers

החיבור לשרתי המחלקה מותר מכל מקום באמצעות קישור מאובטח בלבד (SSH או SFTP).
ניתן להשתמש בתוכנה WINSSH המצורפת כאן או באמצעות תוכנת mobaXterm .