לאילו שרתים אני יכול/רשאי להתחבר?

התמונה של meklers

להלן רשימת השרתים העומדים לשרותכם - לפי קבוצת המשתמש.
סטודנטים לתואר ראשון במתמטיקה ו/או במדעי המחשב: planet.cs.biu.ac.il
אנשי סגל וסטודנטים לתוארים מתקדמים במתמטיקה: erdos.math.biu.ac.il
אנשי סגל וסטודנטים לתוארים מתקדמים במדעי המחשב: noga.cs.biu.ac.il
+ שרתים נוספים לפי קבוצות מחקר