מבנה מע' הקבצים

מערכת הקבצים ב­UNIX מאורגנת בצורת עץ הפוך: בראשו נמצא השורש , בשם "/" . ומתחתיו מסתעפים קבצים כמו ענפים ותתי ענפים ,או לחילופין "אבות" ו"בנים". הקבצים שיש הסתעפות מתוכם נקראים מדריכים directories . לכל מדריך בעץ , פרט לשורש, קיים "אב" אחד ויכולים להיות לו מספר "בנים".  קבצים רגילים ,קבצי נתונים תוכניות וכיו"ב  שייכים למדריכים  אך אין להם "בנים". ניתן להתייחס לשם קובץ ע"י ציון המסלול (path) באופן יחסי למקום הנוכחי בעץ  או באופן מוחלט ,כלומר, יחסית לשורש.

נדגים זאת בעזרת התרשים הבא המתאר חלק ממערכת קבצים: 

לכל משתמש מוגדר מדריך ראשי  (home directory) שהוא המדריך בו הוא נמצא מיד לאחר ההתחברות למערכת.  כאשר משתמש בשם sam מבצע login המערכת מכניסה אותו למדריך הראשי שלו שהוא נניח /u/y2001/sam/  ,ה- / מפריד בין הרמות בעץ וגם מסמן את מדריך השורש.

על מנת לעיין בקובץ f1 עליו להקיש:

cat f1

אך כדי לעיין בקובץ junk1 עליו להקיש:

cat junk/junk1   

למעשה השם המלא של junk1 הוא:  /u/y2001/sam/junk/junk1 אך כיון שהמדריך הנוכחי הוא /u/y2001/sam  ניתן להסתפק במסלול על העץ יחסית אליו.

 

סימנים מוסכמים

.                       המקום הנוכחי בהררכיית מערכת הקבצים

..                      ה"אב" של המדריך הנוכחי

~                      המדריך הראשי של המשתמש.

/                       שורש העץ בהררכיית מערכת הקבצים

 

דוגמאות:

המשתמש sam העובד במדריך הראשי שלו יכול לעיין בקובץ junk של המשתמש  john ע"י:

cat ../john/junk

אם sam שינה את המדריך הנוכחי שלו ל - //u/y2001/sam/junk  (על שינוי מדריכים בהמשך) הוא יוכל לעיין בקובץ f1  ע"י:

cat ~/f1

מדריכי מערכת עקריים

יש מספר מדריכים הנמצאים דרך קבע ברמה אחת מתחת לשורש ומכילים קבצי מערכת:

  • bin -    מכיל תוכניות של מערכת ההפעלה
  • etc -     מכיל תוכניות וקבצים לניהול המערכת
  • lib -      מכיל ספריות עבור תוכניות ושפות תכנות
  • tmp -   מכיל קבצים זמניים אשר כל משתמש יכול ליצור
  • dev -   מכיל קבצים מיוחדים המייצגים יחידות קלט פלט הקפיות כגון:
  •            מדפסות, מסופים, דיסקים, כונני סרטים ועוד.