מה שם השרת שאני צריך להזין בהתחברות הראשונה דרך ssh?

התמונה של meklers

ניתן להתחבר מחוץ לאוניברסיטה אל שרת planet.cs.biu.ac.il
יש לעשות שימוש בתוכנה מוצפנת כגון winssh