מחיקת קובץ

 

מחיקת קובץ  (rm (remove

<שם­מדריך או שם­קובץ> <אופציות>  rm

מומלץ מאד להשתמש בפקודה זו מדי פעם כדי להפטר מקבצים מיותרים - אחרת תווצר בעיה של חוסר מקום בדיסק.

דוגמא:  על מנת למחוק את הקובץ junk1 הנמצא במדריך junk רשום:

rm junk/junk1

האופציה  i­  מבקשת אישור מהמשתמש לפני מחיקת הקובץ.

האופציה  r­  מאפשרת מחיקה רקורסיבית של מדריכים ותוכנם - כאשר הפרמטר של rm הוא מדריך.

דוגמא: מחיקת כל הקבצים והמדריכים ב­  junk  , תוך כדי בקשת אישור:

rm -ir junk

המחיקה מתבצעת רק לאחר אישור עבור כל קובץ ומדריך ,בגלל האופציה i­ . לאחר מחיקת קובץ לא ניתן לשחזרו בקלות לכן שונתה הפקודה במערכת שלנו כך שלמעשה תעביר את הקובץ למדריך מיוחד בשם TrashCan משם אפשר לשחזר את הקובץ באמצעות הפקודה:

unrm <שם הקובץ>

מדריכי ה­TrashCan מנוקים ע"י המערכת כל כמה ימים לכן אין לסמוך עליהם יותר מדי.

כדי לנקות בעצמך את ה­ Trashcan שלך השתמש בפקודה:                              

   clean.trashcan

כדאי לבצע מחיקת מלאה עבור אותם קבצים התופסים הרבה מקום (על חשבון המשתמש שלך).

את פקודת ה-rm המקורית עדיין אפשר לבצע ע"י  \rm.  אל תצפה ש­ i- ו-  r-   יעבדו ב­ rm  החדש.

הערה:  השתמש בפקודה  du  או בפקודה  quota -v  כדי לדעת כמה מקום תופסים קבציך.

ניצול (usage) גבוהה רומזים על כך שעליך להשתמש בפקודה  rm .