עזרה

 

למערכת ההפעלה UNIX יש תיעוד מקוון (on-line) לרוב הפקודות במערכת. התיעוד של כל פקודה מורכב ממספר סעיפים: בחלק הראשון ניתן שם הפקודה (NAME) ומשמעותה; בחלק השני מתואר תחביר הפקודה (SYNOPSIS). בחלק הבא קיים תיאור של הפקודה והאופציות השונות שהיא מאפשרת (DESCRIPTION). בהמשך קיימת רשימה של קבצים בהם משתמשת הפקודה (FILES) ורשימת תוכניות רלוונטיות הקשורות לנושא (SEE ALSO). ייתכנו חלקים נוספים כגון:  טיפול בבעיות (DIAGNOSTICS) תיאור שגיאות למיניהן (BUGS) וכו'.

העיון בתיעוד של פקודה מסויימת נעשה ע"י:   

 <שם ­פקודה> man

לדוגמא:                                  

man passwd

ניתן לקבל רשימה של פקודות על פי מילת מפתח ע"י שמוש באופציה k­

<מילת­מפתח> man -k

או באמצעות                 

apropos <מילת­ מפתח>

 

:פרטים נוספים על פקודת  man   ניתן לקבל ע"י

                                                             man man
 

 

הפקודה:   <שם­פקודה> whatis   תתן הסבר מתומצת על הפקודה.  זהו בעצם סעיף ה­SYNOPSIS  ב­manual של הפקודה.    

 

קיימת תוכנית נוספת לקבלת עזרה בשם   news באמצעותה תקבל מידע עדכני על שינויים ותוספות מקומיות וכדומה ,פשוט כתוב news  לקבלת הוראות שמוש .

 

יש גם עזרה ראשונה ע"י צוות התמיכה במחלקה.  הקש news support למידע נוסף.