עצירה

 

עצירת פקודה

לעתים קורה שפקודה שהקשת מתבצעת זמן ממושך מאוד.  בזמן ביצועה אינך מקבל את ה­ prompt ולכן אינך יכול להקיש פקודה נוספת. 

ניתן לצאת ממצב זה ע"י ביטול הפקודה.  הקש על  c+ctrl   (לחיצה על מקש ctrl ובו זמנית לחיצה על תו c) .

 

השהיית פקודה

ניתן להשהות פקודה ע"י צירוף המקשים   z+ctrl .

השהיית הפקודה לא מבטלת את ביצוע ההרצה וניתן להמשיכה "מאחורי הקלעים" ע"י הפקודה bg

ניתן להביא את הפקודה הרצה "מאחורי הקלעים" חזרה ע"י  הפקודה fg

לחלופין ניתן לבטלה ע"י פקודת kill