רשימת קבצים

 

הצגת רשימת קבצים ls

<שם­ קובץ או שם­ מדריך>  <אופציות>  ls

פקודה המציגה על המסך את רשימת הקבצים במדריך המצויין.  אם לא צויין שם מדריך אזי המערכת מציגה את רשימת הקבצים במדריך הנוכחי.  ניתן גם לציין מספר מדריכים ולקבל את רשימת הקבצים בכל מדריך.  כמו כן, ניתן לציין שם קובץ עם האופציות המתאימות לקבלת פרטים על הקובץ.

רשימת אופציות עקריות:

(long) -l      נותן מידע מפורט על כל קובץ ,תאריך עדכון זכויות גישה לקובץ וכ"ו

(all) -a        כולל ברשימת הקבצים גם קבצים ששמם מתחיל ב­'.'  אלה קבצים שהמערכת משתמשת בהם,למשל login.

time) -t)       ממיין את רשימת הקבצים לפי תאריך עדכון של הקבצים במקום לפי סדר א­ב.

F­        מוסיף את התו ' - ' בסוף שם של מדריך.  '×'  בסוף שם של קובץ ריצה.

R­                   מציג רשימת כל התתי מדריכים בצורה רקורסיבית עד תחתית העץ.

דוגמא:

המשתמש sam הפעיל במדריך הראשי שלו את הפקודה:    ls -t -l

המסך שהתקבל:

-rw-rr--    1sam  y2001     60 Aug 07   13:24f1
drwxr-xr-x    sam  y2001  512   May 09 10:55  junk
-rwxr-----    1sam  y2001    46  Feb 18 15:40  f2

10 התוים הראשונים בשורת המידע נקראים ה­mode.  

התו הראשון מזהה את סוג הקובץ: ' d ' עבור מדריך,  ' - '  עבור קובץ רגיל.

9 התוים הבאים מתייחסים להרשאות קריאה, כתיבה וביצוע לקובץ, עליהן נדון בהרחבה בהמשך.

המספר הבא הוא מספר ה­links לקובץ ,לא נרחיב על כך את הדיבור.

אחר כך רשום שם הבעלים של הקובץ, הקבוצה אליה משתייך הקובץ, גודל הקובץ בבתים, זמן עדכון אחרון של הקובץ  ושם הקובץ.