תוכנת MAPLE - מהיכן ניתן להריץ?

תוכנת MAPLE ניתן להריץ מהמסופים בכיתות כ"ץ וממחשבים המחוברים לשרתי המחלקה.

יש להתחבר לשרת המרכזי (PLANET) ע"י תוכנת SSH ולהריץ ממנו את הפקודה matlab