תוכנת MATLAB - מהיכן ניתן להריץ?

תוכנת MAPLE (וגם MAPLE ) ניתן להריץ מהמסופים בכיתות כ"ץ וממחשבים המחוברים לשרתי המחלקה.

יש להתחבר לשרת המרכזי (PLANET) ע"י תוכנת SSH ולהריץ ממנו את הפקודה matlab או  maple ולהתחיל לעבוד.

ניתן גם להתחבר לשרתי המחלקה מחוץ לאוניברסיטה ע"י חיבור SSH ושימוש ב-TUNNEL (ראו הסבר)