תמיכה מרחוק באמצעות זום ZOOM

הכנות:

התומך צריך להכנס לחשבון שלו ב-zoom.us, לבחור settings ולהדליק את Remote control ולסמן גם את Allow remote controlling user to share clipboard.

עדיין ב-settings – לגלול אל Screen sharing ושם לבחור All participant ב- Who can share ואפשר גם ב- Who can start sharing when someone else is sharing.

מתחילים:

המשתמש יפתח את הקישור לזום שנשלח לו ע"י התומך, צריך להיות זום מותקן, ולא דרך הדפדפן!

אם לא בוצעו ע"י התומך ההכנות הדרושות לעיל הוא יצטרך ללחוץ על הידית של sharing screen ולבחור advanced sharing options ולאשר את all participants.

המשתמש לוחץ על share screen ובוחר מסך.

התומך לוחץ על view options ומבקש Request remote control.

המשתמש צריך ללחוץ על אישור Approve.

לחלופין המשתמש ילחץ על Remote control ויאשר לתומך שליטה.

נ.ב. לא נמצאה דרך לתומך לחזור למחשב המקומי שלו בלי להפסיק את השיתוף.

בהצלחה!