כיצד להפנות את הדוא"ל לכתובת אחרת?

  • סטודנטים המבקשים לשנות את כתובת הדוא"ל שלהם במערכות האוניברסיטה יכולים לעשות זאת באתר מערכת "אינבר" או ע"י פניה למדור שמ"ע.
  • אנשי סגל המבקשים לשנות את כתובת הדוא"ל שלהם במערכות האוניברסיטה יכולים לעשות זאת ע"י פניה למשאבי אנוש.

אנשי סגל במחלקה למדעי המחשב ובמחלקה למתמטיקה

כתובות הדוא"ל המחלקתי הישנות xxx@macs.biu.ac.il אינם נתמכות יותר. כתובות ישנות של אנשי הסגל מנותבות לכתובות עדכניות. על מנת לשנות את ההפניה לכתובת אחרת, יש לפנות ליועצי המחשוב.