החלפת סיסמא

חלה חובה על הסטודנטים להחליף את סיסמתם הראשונית במערכת.

שימו לב: באתר שלנו יש התייחסות לשני סוגי סיסמאות: " אוניברסיטאית" (או "פקולטטיבית") ו"סיסמא מחלקתית" (עבור המחלקות מדעי המחשב ומתמטיקה).
כמו כן בעתיד הלא רחוק כל הזיהויים יהיו אוניברסיטאיים ולא מחלקתיים – אנחנו נעדכן פה על השינוי.


סגל וסטודנטים בכל המחלקות

ניתן לאפס סיסמא באופן עצמאי למערכות המחשוב המרכזיות דרך אתר האוניברסיטה.
בדף הראשי, תחת "קישורים מהירים" > "איפוס סיסמא למערכות מנוהלות". ולהמשיך משם עפ"י ההוראות.
במקרה של בעיה ניתן לפנות ישירות למדור שמ"ע בטלפון * 9392

סיסמא זו מתייחסת למערכות מידע כמו: למידה מתוקשבת, מידע לסטודנטים (אינבר), מחשבים במעבדות ועוד.


סטודנטים במחלקה למדעי המחשב ו/או במחלקה למתמטיקה

המחלקה למדעי המחשב והמחלקה למתמטיקה מחזיקות במערכות שטרם "אוחדו" עם מערכות האוניברסיטה וכרגע הן נפרדות מבחינת סיסמא. בעתיד הלא רחוק המערכות "יאוחדו" והזיהוי יהיה אוניברסיטאי בלבד – אנחנו נעדכן פה על השינוי.
את שם המשתמש ניתן למצוא בדף הזה או באפליקצית "אינ-בר" תחת "קודי משתמש במחשב" בשורה הקרוייה MaCS.

לאיפוס סיסמא לחץ כאן

יש להכניס את שם המשתמש שלכם במחלקה (בד"כ מורכב משם המשפחה ואות ראשונה של שם פרטי), לאשר שאין מדובר ב"בוט" ואז יישלח לדוא"ל הפרטי שלכם (כפי שהזנתם בזמן הרישום לאוניברסיטה) מכתב עם קישור לאיפוס סיסמא.

חשוב: ללא איפוס סיסמא לא ניתן להגיש תרגילים ולהתחבר לשרתי המחלקה !

שינוי גודל גופנים
ניגודיות