החלפת סיסמא

חלה חובה על הסטודנטים להחליף את סיסמתם הראשונית במערכת.

שימו לב: באתר שלנו יש התייחסות רק לסיסמא אוניברסיטאית (או "פקולטטיבית"). "סיסמא מחלקתית" נפרדת (עבור המחלקות מדעי המחשב ומתמטיקה) כבר אינה קיימת אלא היא אותה הסיסמא האוניברסיטאית.


סגל וסטודנטים בכל המחלקות

ניתן להחליף סיסמא באופן עצמאי למערכות המחשוב המרכזיות דרך אתר האוניברסיטה.
בדף הראשי, תחת "קישורים" > עמודת "מערכות" > "החלפת סיסמה". ולהמשיך משם עפ"י ההוראות.
במקרה של בעיה ניתן לפנות ישירות למדור שמ"ע בטלפון * 9392

סיסמא זו מתייחסת למערכות מידע כמו: למידה מתוקשבת, מידע לסטודנטים (אינבר), אופיס 365, מחשבים במעבדות ועוד.

אתר האוניברסיטה – קישור "החלפת סיסמה"

סטודנטים במחלקה למדעי המחשב ו/או במחלקה למתמטיקה

את שם המשתמש ניתן למצוא באפליקצית "אינ-בר" תחת "קודי משתמש במחשב" בשורה הקרוייה ESC.

לאיפוס סיסמא לחץ כאן

חשוב: ללא איפוס סיסמא לא ניתן להגיש תרגילים ולהתחבר לשרתי המחלקה !