החלפת סיסמא

חלה חובה על הסטודנטים להחליף את סיסמתם הראשונית במערכת.

שימו לב: באתר שלנו יש התייחסות רק לסיסמא אוניברסיטאית (או "פקולטטיבית"). " מחלקתית" נפרדת (עבור המחלקות מדעי המחשב ומתמטיקה) כבר אינה קיימת אלא היא אותה הסיסמא האוניברסיטאית.


וסטודנטים בכל המחלקות

ניתן להחליף באופן עצמאי למערכות המחשוב המרכזיות דרך אתר האוניברסיטה.
בדף הראשי, תחת "קישורים" > עמודת "מערכות" > "החלפת סיסמה". ולהמשיך משם עפ"י ההוראות.
במקרה של בעיה ניתן לפנות ישירות למדור שמ"ע בטלפון * 9392

זו מתייחסת למערכות מידע כמו: למידה מתוקשבת, מידע לסטודנטים (אינבר), אופיס 365, מחשבים במעבדות ועוד.

האוניברסיטה – קישור "החלפת סיסמה"

סטודנטים במחלקה למדעי המחשב ו/או במחלקה למתמטיקה

את שם המשתמש ניתן למצוא באפליקצית "אינ-בר" תחת "קודי משתמש במחשב" בשורה הקרוייה ESC.

לאיפוס  לחץ כאן

חשוב: ללא איפוס  לא ניתן להגיש תרגילים ולהתחבר לשרתי המחלקה !