החלפת סיסמא

חלה חובה על הסטודנטים להחליף את סיסמתם הראשונית במערכת.

שימו לב: באתר שלנו יש התייחסות לשני סוגי סיסמאות: " אוניברסיטאית" (או "פקולטטיבית") ו"סיסמא מחלקתית" (עבור המחלקות מדעי המחשב ומתמטיקה).
כמו כן בעתיד הלא רחוק כל הזיהויים יהיו אוניברסיטאיים ולא מחלקתיים – אנחנו נעדכן פה על השינוי.


וסטודנטים בכל המחלקות

ניתן להחליף באופן עצמאי למערכות המחשוב המרכזיות דרך אתר האוניברסיטה.
בדף הראשי, תחת "קישורים" > עמודת "מערכות" > "החלפת סיסמה". ולהמשיך משם עפ"י ההוראות.
במקרה של בעיה ניתן לפנות ישירות למדור שמ"ע בטלפון * 9392

זו מתייחסת למערכות מידע כמו: למידה מתוקשבת, מידע לסטודנטים (אינבר), אופיס 365, מחשבים במעבדות ועוד.

האוניברסיטה – קישור "החלפת סיסמה"

סטודנטים במחלקה למדעי המחשב ו/או במחלקה למתמטיקה

המחלקה למדעי המחשב והמחלקה למתמטיקה מחזיקות במערכות שטרם "אוחדו" עם מערכות האוניברסיטה וכרגע הן נפרדות מבחינת סיסמא. בעתיד הלא רחוק המערכות "יאוחדו" והזיהוי יהיה אוניברסיטאי בלבד – אנחנו נעדכן פה על השינוי.
את שם המשתמש ניתן למצוא בדף הזה או באפליקצית "אינ-בר" תחת "קודי משתמש במחשב" בשורה הקרוייה MaCS.

לאיפוס  לחץ כאן

יש להכניס את שם המשתמש שלכם במחלקה (בד"כ מורכב משם המשפחה ואות ראשונה של שם פרטי), לאשר שאין מדובר ב"בוט" ואז יישלח לדוא"ל הפרטי שלכם (כפי שהזנתם בזמן הרישום לאוניברסיטה) מכתב עם קישור לאיפוס סיסמא.

חשוב: ללא איפוס  לא ניתן להגיש תרגילים ולהתחבר לשרתי המחלקה !

שינוי גודל גופנים
ניגודיות