מי זכאי לקבל שם משתמש?

שם משתמש במערכות האוניברסיטה

לכל הסטודנטים ואנשי הסגל ניתן שם משתמש במערכות המחשוב של האוניברסיטה.
את שם המשתמש ניתן למצוא באפליקצית/אתר "אינ-בר" תחת "קודי משתמש במחשב".

שם המשתמש המופיע במערכת הזהויות בצירוף סיסמא אישית משמשים לכל המערכות האוניברסיטאיות כגון: אופיס 365, מודל, אינבר ועוד.

אורחים (למטרות מחקר ו/או הוראה) יכולים לפנות דרך מזכירות המחלקה או יועצי המחשוב לקבלת שם משתמש במערכת.


במחלקות מדעי המחשב ומתמטיקה:

רק סטודנטים הרשומים לקורסים דורשי מחשב ו/או אורחים ואנשי סגל במחלקות מתמטיקה ומדעי המחשב זכאים לקבל שם משתמש במערכות המחשב המחלקתיות. סטודנט הרשום לקורס דורש מחשב במחלקות הנ"ל אך אין לו שם משתמש יפנה למזכירות המחלקה לצורך הסדרת העניין.

את שם המשתמש במערכות המחשב המחלקתיות ניתן למצוא בדף הזה או באפליקצית "אינ-בר" תחת "קודי משתמש במחשב".