גישה דרך שורת פקודה מלינוקס / מקינטוש

יצירת חיבור ssh לשרת לינוקס בשורת פקודה בלינוקס / מקינטוש

ssh -J username@vpn.esc.biu.ac.il:2222 username@planet.cs.biu.ac.il

העתקת קובץ ע"י פקודת scp

scp -o ProxyJump=username@vpn.esc.biu.ac.il:2222 localfilename username@planet.cs.biu.ac.il:remotefilename
או
scp -o ProxyJump=username@vpn.esc.biu.ac.il:2222 username@planet.cs.biu.ac.il:remotefilename localfilename

משתמשים מתקדמים יכולים להתייעל ולאכלס את הקובץ ‎~/.ssh/config בקטע מתאים המשתמש בשורות User ו-ProxyJump.

יצירת tunnel לשם חיבור RDP לשרת Windows בשורת פקודה בלינוקס / מקינטוש

ssh -f -N -L 13389:[IP address/Hostname of destination Server]:3389  -l [Your User Name] vpn.esc.biu.ac.il -p 2222
connect by RDP client to localhost:13389

יצירת tunnel לשם חיבור SSH לשרת לינוקס בשורת פקודה על מנת לחסוך את הכנסת ה-verification code כמה פעמים

ssh -f -N -L 3333:[IP address/Hostname of destination Server]:22  -l [Your User Name] vpn.esc.biu.ac.il -p 2222
ssh [Your User Name]@localhost -p 3333

שלב ההתחברות

בשלב ההתחברות תתבקש להכניס את הסיסמה שלך (אולי יותר מפעם אחת) ולהכניס את הקוד החד-פעמי שמוצג ב-authenticator ברגע זה (אם אינך יודע מהו ראה כאן).