החלפת סיסמא

חלה חובה על הסטודנטים להחליף את סיסמתם הראשונית במערכת.

את שם המשתמש ניתן למצוא בדף הזה, את הסיסמא הראשונית ניתן למצוא באתר המידע האישי לסטודנט (פריא"ל), והיא מורכבת מאות ראשונה של שמך הפרטי, אות ראשונה של שם משפחתך וארבע הספרות המרכיבות את הקוד הסודי שניתן לך.

אם אינך רואה דבר בחלון לחץ כאן