מערכת הגשת תרגילים: הוראות למתרגל


מערכת הגשת התרגילים מאפשרת הגשת תרגילים באמצעות האינטרנט. כל תרגיל שניתן לשמור אותו בצורת קובץ, אפשר להגישו באמצעות המערכת.

הוספת קורס חדש למערכת ההגשה

מרצה או מתרגל הקורס ימסור למנהלי המערכת את שם הקורס וקבוצות הקורס (לדוגמא: קורס 89-999, קבוצות 01 02 03). מנהלי המערכת ייצרו משתמש ששמו כשם הקורס (אם לא קיים) וימסרו למרצה את סיסמת המשתמש.

תיקית הבית של הקורס תכיל תת תיקיה עבור כל אחת מקבוצות הקורס שבה ישמרו התרגילים. תיקית הבית תכיל גם תיקיה WWW עבור תוכן אתר הקורס. תיקיה נוספת data תכיל קבצי הגדרות וציונים. וכן תכיל קובץ בשם submit.txt שבו יתועדו ההגשות, אם התרגיל נבדק אוטומטית גם קובץ grades.txt שבו יתועדו ההגשות והציון שניתן. כדי לגשת לתיקית הקורס וכדי להפעיל את הפקודות המתוארות להלן, יש להתחבר באמצעות ssh לשרת planet ולהיכנס כמשתמש הקורס (89-999). כדי לגשת לאתר הקורס יש לגלוש לכתובת u.cs.biu.ac.il/~course_name u.cs.biu.ac.il/~89-99)‎) .