מערכת הגשת תרגילים: הוראות למתרגל

הוספת לקורס

קבצי ההגשה של כל בקורס, נשמרים בתיקיה ששמה כשם התרגיל. תיקיה עם שם זה צריכה להיות בתוך כל אחת מתיקיות קבוצות הקורס.
הפקודה:

make_targil <em>targil_name</em>

יוצרת את תיקיות התרגיל. תיקיות התרגיל נסרקות מידי שעה ואם נוסף תרגיל, ממשק ההגשה האינטרנטי מתעדכן בהתאם.

השביל לתרגיל:

course_name/group_name/targil_name/user_name-reduction~

כדי להגיע לקורסים של שנים קודמות:

cd ../courses_73/course_name or cd /u/courses/courses_73/course_name

courses_73 – תיקיה בה נשמרים הקורסים ובהם התרגילים שהוגשו בשנת תשע”ג.

קביעת תאריכי ההגשה לתרגיל

התאריך האחרון להגשת נקבע בקובץ course_name/lastdates~ (יש צורך בהרשאת –rw-r–r- לקובץ זה).

כאשר רוצים לקבוע תאריך לכל הסטודנטים הפורמט הוא:

targil_name DDMMYY reduction

כאשר רוצים לקבוע תאריך לקבוצה או סטודנט הפורמט הוא:

targil_name DDMMYY reduction [ user_name | group_name ]‎

אפשר להפריד בין השדות באמצעות רווחים או טאבים, ואפשר להפריד בין השורות באמצעות שורות ריקות או שורות שמתחילות בתו #.

דוגמא לקובץ lastdates:

targil1 010113 0
targil1 020113 0 03
targil1 200213 0 student
targil1 100313 15

הסבר:

  • התאריך האחרון להגשת targil1, עבור כולם, ללא הפחתה, הוא 1/1/13:
  • התאריך האחרון להגשת targil1, עבור קבוצה 03, ללא הפחתה, הוא 2/1/13:
  • התאריך האחרון להגשת targil1, עבור user_name, ללא הפחתה, הוא 20/2/13:
  • התאריך האחרון להגשת targil1, עבור כולם, עם הפחתת 15 נקודות, הוא 10/3/13:

התאריך הנבחר

מתוך כל תאריכי ההגשה השייכים, יבחר התאריך עם ההפחתה הקטנה ביותר. לאחר שעברו כל התאריכים ההגשה תדחה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות