מערכת הגשת תרגילים: הוראות למתרגל

הוספת תרגיל לקורס

קבצי ההגשה של כל תרגיל בקורס, נשמרים בתיקיה ששמה כשם התרגיל. תיקיה עם שם זה צריכה להיות בתוך כל אחת מתיקיות קבוצות הקורס.
הפקודה:

make_targil <em>targil_name</em>

יוצרת את תיקיות התרגיל. תיקיות התרגיל נסרקות מידי שעה ואם נוסף תרגיל, ממשק ההגשה האינטרנטי מתעדכן בהתאם.

השביל לתרגיל:

course_name/group_name/targil_name/user_name-reduction~

כדי להגיע לקורסים של שנים קודמות:

cd ../courses_73/course_name or cd /u/courses/courses_73/course_name

courses_73 – תיקיה בה נשמרים הקורסים ובהם התרגילים שהוגשו בשנת תשע”ג.

קביעת תאריכי ההגשה לתרגיל

התאריך האחרון להגשת תרגיל נקבע בקובץ course_name/lastdates~ (יש צורך בהרשאת –rw-r–r- לקובץ זה).

כאשר רוצים לקבוע תאריך לכל הסטודנטים הפורמט הוא:

targil_name DDMMYY reduction

כאשר רוצים לקבוע תאריך לקבוצה או סטודנט הפורמט הוא:

targil_name DDMMYY reduction [ user_name | group_name ]‎

אפשר להפריד בין השדות באמצעות רווחים או טאבים, ואפשר להפריד בין השורות באמצעות שורות ריקות או שורות שמתחילות בתו #.

דוגמא לקובץ lastdates:

targil1 010113 0
targil1 020113 0 03
targil1 200213 0 student
targil1 100313 15

הסבר:

  • התאריך האחרון להגשת targil1, עבור כולם, ללא הפחתה, הוא 1/1/13:
  • התאריך האחרון להגשת targil1, עבור קבוצה 03, ללא הפחתה, הוא 2/1/13:
  • התאריך האחרון להגשת targil1, עבור user_name, ללא הפחתה, הוא 20/2/13:
  • התאריך האחרון להגשת targil1, עבור כולם, עם הפחתת 15 נקודות, הוא 10/3/13:

התאריך הנבחר

מתוך כל תאריכי ההגשה השייכים, יבחר התאריך עם ההפחתה הקטנה ביותר. לאחר שעברו כל התאריכים ההגשה תדחה.

אופן פריסת קבצי ZIP ו-RAR

סטודנטים יכולים להגיש מספר קבצים סגורים בקובץ ארכיב מסוג ZIP או מסוג RAR. ברירת המחדל היא לפרוס את כל הקבצים בארכיב בתיקיה אחת (flat) במידה וחשוב לשמור על המבנה ההיררכי של הקבצים בארכיב (כמו למשל בהגשות של ant) יש ליצור קובץ (ריק) בשם course_name/.nonflat~. ההשפעה היא לכל ההגשות לקורס הזה בלי הבדל בין התרגילים.