מערכת הגשת תרגילים: הוראות למתרגל

בדיקת העתקות

הפקודה הבאה שולחת את הקבצים שהוגשו, לשרת (moss.stanford.edu) שבודק ההעתקות של תוכניות מחשב:

moss targil_name [ s | t | l | y | m | c ]‎

השרת מחזיר URL שמכיל את תוצאות הבדיקה. בכדי לבצע את ההשוואה, השרת צריך לדעת באיזו שפה התוכניות כתובות. הפקודה moss מוצאת את השפה לפי המוגדר בקובץ auto.cfg, לפיכך אין צורך בפרמטר נוסף עבור תרגיל שנבדק אוטומטית והוגדר c, c++, java, python. תרגיל שהוגדר make נשלח כתרגיל ++c.

כאשר אי אפשר לדעת את השפה לפי הקובץ auto.cfg יש צורך להוסיף  פרמטר לפקודה:

  • s – קובץ עם סיומת s. (אסמבלר 8086)
  • t – קובץ עם סיומת txt. (יבדק כטכסט)
  • l – קובץ עם סיומת lex. (יבדק כטכסט)
  • y – קובץ עם סיומת y. (יבדק כטכסט)
  • m – קובץ עם סיומת matlab) .m)
  • c – תרגיל שהוגדר make ומכיל קבצי c

אפשר לבקש שהמערכת לא תתייחס לקבצים מסויימים ע"י:

moss targil_name -b filename1 -b filename2 lang