תקלות נפוצות במערכת הגשת התרגילים submit

הסבר זה מיועד לסטודנטים במחלקה למדעי המחשב ובמחלקה למתמטיקה


אינני מצליח להכנס למערכת ההגשה

יש להזין את שם המשתמש והסיסמה הכלל בר-אילני כפי שמופיע במערכת אינבר במערכת ESC בתפריט הצידי "קודי משתמש".

לסיסמאות יש זמן תפוגה, אם היא לא שונתה כמה חודשים זאת יכולה להיות סיבה שהמשתמש לא יצליח להכנס. אפשר לשנות את הסיסמה באתר האוניברסיטה תחת קישורים: מערכות > החלפת סיסמה.

כ"כ יש לוודא הזנת verification code תקף כדלהלן.

תמיד כשמתבקשים להכניס סיסמה (password) יש להזין את הסיסמה של אינבר, וכאשר מתבקשים להכניס verification code יש להזין את הקוד מאפליקצית ה-authenticator. אין להחליף ביניהם!

אם עדיין לא הצלחת, יש לוודא חיבור ssh לשרת planet כפי שמוסבר כאן ואם יש תקלות יש לנסות לפותרם לפי המאמר תקלות נפוצות בהתחברות לשרתי לינוקס באמצעות MobaXterm

אני נשאל שוב ושוב להזין את ה-verification code בהתחברות לשרת

הקוד מתחלף כל 30 שניות, קוד שלא עבד פעם אחת, נפסל ואינו תקף יותר, לכן א"א להשתמש בו שוב, ויש להמתין עד להחלפת הקוד ב-authenticator ולהזין שוב.

יש לוודא שהתאריך והשעה מדוייקים במכשיר שמריץ את ה-authenticator. ודא שהתאריך והשעה, איזור הזמן והגדרת שעון קיץ הם אוטומטיים ונכונים.

לא מתקבלת הודעה בדואר אלקטרוני שמאשרת את הגשת התרגיל

ראשית כל יש לבדוק בתיבת הספאם / זבל.

יש לוודא במערכת אינבר מהי כתובת האימייל שלך הידועה לאוניברסיטה. שינוי הכתובת עלול להגיע למערכת הגשת התרגילים באיחור.

התוכנית עובדת אצלי כראוי, אך מערכת ה-submit טוענת שהתוכנית שגויה

מאחריותו של המגיש לבדוק את התרגיל לפני הגשתו בשרת planet (ולא במחשב האישי).

Software error: Couldn't find spool directory

בעיה זו נצפתה במקרים בהם נשלח קובץ זיפ המכיל קבצים ששמותיהם מכילים תוים לא סטנדרטיים ואפילו בלתי נראים, שמפריעים למערכת.

פתרון: לשנות את שמות הקבצים לפני צרופם לזיפ. אפשר לשכתב לשם המקורי של הקובץ ובכך יעלמו התוים המיוחדים הללו.

אין לי גישה לפיאצה

פיאצה איננה מערכת הנתמכת ע"י המחלקה. אם נעשה שימוש במערכת זו בקורס, האחריות הבלעדית היא על המרצה / המתרגל.


פניות בנושא מערכת הגשת התרגלים

בכל פניה בנושא מערכת הגשת התרגילים יש לצרף את מלוא הפרטים.

  1. מספר ת.ז (כמו בכל פניה),
  2. שם משתמש,
  3. מספר קורס,
  4. מספר קבוצה בקורס,
  5. שם התרגיל,
  6. תאריך ושעה של נסיון ההגשה,
  7. תיאור הבעיה,
  8. צילום מסך מלא המכיל כמה שיותר פרטים המדגימים את הבעיה. 1. צילום של הטופס לפני שליחתו, 2. צילום תגובת המערכת.
  9. בשום פנים ואופן אין לשלוח סיסמאות!