תקלות נפוצות במערכת הגשת התרגילים של המחלקה למדעי המחשב submit

לא מתקבלת הודעה בדואר אלקטרוני שמאשרת את הגשת התרגיל

ראשית כל יש לבדוק בתיבת הספאם / זבל.

יש לוודא במערכת אינבר מהי כתובת האימייל שלך הידועה לאוניברסיטה. שינוי הכתובת עלול להגיע למערכת הגשת התרגילים באיחור.

אינני מצליח להכנס למערכת ההגשה

יש להזין את שם המשתמש והסיסמה הכלל בר-אילני כפי שמופיע במערכת אינבר במערכת ESC בתפריט הצידי "קודי משתמש"..

התוכנית עובדת אצלי כראוי, אך מערכת ה-submit טוענת שהתוכנית שגויה

מאחריותו של המגיש לבדוק את התרגיל לפני הגשתו בשרת planet (ולא במחשב האישי).

Software error: Couldn't find spool directory

בעיה זו נצפתה במקרים בהם נשלח קובץ זיפ המכיל קבצים ששמותיהם מכילים תוים לא סטנדרטיים ואפילו בלתי נראים, שמפריעים למערכת.

פתרון: לשנות את שמות הקבצים לפני צרופם לזיפ. אפשר לשכתב לשם המקורי של הקובץ ובכך יעלמו התוים המיוחדים הללו.

אין לי גישה לפיאצה

פיאצה איננה מערכת הנתמכת ע"י המחלקה. אם נעשה שימוש במערכת זו בקורס, האחריות הבלעדית היא על המרצה / המתרגל.


שינוי גודל גופנים
ניגודיות