bar-net

רכש ציוד במערכת בר-נט

דף זה מיועד לאנשי סגל בעלי תקציב מחקר המבקשים לרכוש ציוד במערכת בר-נט.

לפני רכישת מחשב, מומלץ לקרוא "הנחיות לרכישת מחשבים וציוד, כולל מחירון" באתר: אגף התפעול
רצוי להכין מראש את תכנון הרכישה: מה רוכשים, מחיר, מספר פריט.
מחירון ציוד מחשבים נמצא באתר אגף התפעול.

אירוח שרתי מחשב

אירוח שרת וירטואלי

יחידת המחשוב של הפקולטה למדעים מדויקים תאפשר אירוח שרתים ווירטואלים לצרכים שונים בתיאום ובתשלום. חבילת בסיס: 1000 ש"ח לשנה אקדמית. לא כולל: […]