bar-net

רכש ציוד במערכת בר-נט

דף זה מיועד לאנשי סגל בעלי תקציב מחקר המבקשים לרכוש ציוד במערכת בר-נט.

לפני רכישת מחשב, מומלץ לקרוא "הנחיות לרכישת מחשבים וציוד, כולל מחירון" באתר: אגף התפעול
רצוי להכין מראש את תכנון הרכישה: מה רוכשים, מחיר, מספר פריט.
מחירון ציוד מחשבים נמצא באתר אגף התפעול.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות