bar-net

רכש ציוד במערכת בר-נט

שלב ב': הזמנת מחשב מהמכרז

שימו לב:

 • אם רוצים להזמין, בנוסף למחשב, ציוד הקפי שלא במסגרת המכרז, יש לעשות זאת בהזמנה נפרדת !
 • בהזמנת מחשב או מסך, כל מחשב/מסך חייב להיות יחיד ובשורה נפרדת כדי לקבל מספר מצאי. שאר התוספות יכולות להיות בשורה אחת ובשדה "כמות" אפשר לרשום את הכמות המבוקשת.
 1. פותחים את הקובץ של המכרז ובוחרים מחשב (עם או בלי תוספות) ומים את מספר הפריט שלו, לשים לב שאם רוצים תוספות אז לכל תוספת יש מספר פריט, יכול להיות שתצטרכו כמה מספרים.
 2. נכנסים לאוניברסיטת בר אילן – (בברנט).
 3. נכנסים ל "הסכמים ומחירונים" ובשורת חיפוש למעלה מקלידים את מספר הפריט שרוצים להזמין עם הסימן % בשני הצדדים של המספר.
 4. לוחצים על ביצוע.
 5. מאתרים את שם הפריט המבוקש, לשים לב שהמחיר תואם את המחיר שרשום במרכז ולוחצים על הוספת לעגלה.
 6. ממלאים את כל השדות בחלון החדש ולוחצים על המשך.
 7. חוזרים על סעיפים 3-6 עד שהוספנו את כל הפריטים שאנחנו רוצים לעגלה.
 8. מחשבים עם מערכת הפעלה של לדלג לסעיף 13.
 9. בשורת חיפוש בהסכמים ומחירונים להקליד %win% וללחוץ על ביצוע.
 10. לחפש את המערכת הפעלה שאתם רוצים, לשים לב ל:
  1. – סוג מערכת ההפעלה ( windows 10  ).
  2. – 32bit / 64bit.
  3. – Hebrew / English
  4. – המחיר צריך להיות 0.01.
 11. – הספק של המערכת הפעלה צריך להיות אותו ספק כמו הספק של המחשב.
 12. לשנות את מה שרשום בשדה כמות לכמות שהזנו בשלב א' בסעיף 4.
 13. ללחוץ על המשך.
 14. בשדה "מספר דרישה" להקליד את מספר הדרישה שרשמנו בשלב א' בסעיף 19.
 15. במספר שורה לכתוב את הכמות שכתבנו בשלב ב' סעיף 4.
 16. ללחוץ על הוסף לעגלה.
 17. בשורת חיפוש בהסכמים ומחירונים להקליד %office% וללחוץ על ביצוע.
 18. לחזור על סעיפים 10-15 רק הפעם עם office.
 19. ללחוץ על הצגת עגלה וקופה.
 20. ממשיכים לפי סעיפים 7-19 בשלב א'
אירוח שרתי מחשב

אירוח שרת וירטואלי

יחידת המחשוב של הפקולטה למדעים מדויקים תאפשר אירוח שרתים ווירטואלים לצרכים שונים בתיאום ובתשלום. חבילת בסיס: 1000 ש"ח לשנה אקדמית. לא כולל: […]