bar-net

רכש ציוד במערכת בר-נט

שלב א' : למעוניינים להזמין מחשב עם מערכת הפעלה ואופיס מהמכרז

 1. נכנסים למערכת ברנט: http://ilan.biu.ac.il
 2. נכנסים לאוניברסיטת בר אילן – רכש באינטרנט
 3. נכנסים לחנות "ציוד מחשוב"
 4. משנים את סוג הבקשה במקום  "רכש ציוד מחשוב" ל "תשלום לאוניברסיטה בגין מערכת הפעלה ו office"
 5. משנים את השדה כמות לכמות מערכות הפעלה וOffice הנדרשים.
 6. לוחצים על הוסף לעגלה.
 7. לוחצים על קופה.
 8. מזינים בשדה יחידה את קוד המחלקה שלך (לדוגמא: קוד המחלקה לפיזיקה h330 )
 9. לוחצים איפשהו בחלון עם המקש השמאלי של העכבר ואז ה h שרשמתם תהפוך לH גדולה ומתחת לזה יהיה כתוב שם המחלקה (בדוגמא "פיסיקה").
 10. לוחצים על כתובת חד פעמית ורושמים בחלון הלבן את הכתובת שאליה יגיע המחשב ולוחצים החל.
 11. לוחצים על הזנת חשבון חיובים.
 12. לוחצים שוב על הזנת חשבון חיובים.
 13. לוחצים על
 14. לוחצים על ניקוי.
 15. בחשבון רושמים קוד מחלקה (למשל: h330 ) ובפרויקט רושמים את הסעיף תקציב (לא לשכוח 20 או 27 בהתחלה)
 16. לוחצים חיפוש ובוחרים את הסעיף תקציב המתאים (למשל: 404 512..)
 17. לוחצים על החזרה.
 18. לוחצים שוב על החזרה.
 19. לוחצים על הגשה.
 20. רושמים על דף את מספר הדרישה שמופיע על המסך, נצטרך את זה בשלב ב'.
אירוח שרתי מחשב

אירוח שרת וירטואלי

יחידת המחשוב של הפקולטה למדעים מדויקים תאפשר אירוח שרתים ווירטואלים לצרכים שונים בתיאום ובתשלום. חבילת בסיס: 1000 ש"ח לשנה אקדמית. לא כולל: […]